Arrow Icon

April 6, 2024

Fremtidens ledere er bæredygtige ledere

Artiklen er skrevet af ChangeGroup i forlængelse af et webinar Sara holdt for deres kunder om hvordan man mestrer de 3 færdigheder der skal til for at bedrive bæredygtig ledelse

Fremtidens ledere er bæredygtige ledere

Bæredygtighed er ikke længere et afgrænset område i virksomheden, men et arbejde som skal støbes ind i alle dele af virksomhedens drift, miljø - og nu også ledelse! Men hvad er bæredygtig ledelse? Og hvordan bruger du bæredygtig ledelse til at sætte den bæredygtige retning for din virksomhed? Dét giver ekspert i bæredygtig ledelse Sara Øllgaard svar på i artiklen herunder.

Hvad der startede som et strategisk nice-to-have er nu blevet et absolut must-have for alle europæiske virksomheder. Bæredygtighed er ikke længere en valgfri mission. Og med den kommende tsunami af lovkrav fra EU i den bæredygtige retning, så står virksomhederne overfor en større transformation mod mere ansvarlig virksomhedsdrift. Dette gælder også for ledelsen, hvis ansvar bliver langt større og vidtrækkende end det har været hidtil.

Bæredygtig ledelse betyder i praksis, at alt skal ses gennem en bæredygtig linse, der består af tre bundlinjer. Det betyder, at ansvarlighed skal tænkes ind i alle beslutninger og i hele organisationen i forhold til den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension. Det skal man for at sikre, at de stadig strammere lovkrav imødekommes. Ledelsen har fremover ikke kun ansvar for egen organisationen, men for hele værdikæden. Både i produktions-, forbrugs- og destruktionsfasen på kort og lang sigt. I praksis betyder det, at ledelsen står, og kan blive draget, til ansvar for, virksomhedens negative indvirkning på de næste generationer. Både miljø og socialt,” forklarer Sara Øllgard.

Men det er ikke alt. Bæredygtig ledelse lægger også et stort ansvar over på lederen i forhold til at have fokus på den #interne trivsel, #inklusion og #psykologiske tryghed samt, at medarbejderne oplever en mere #balanceret måde at arbejde på.

Hvordan kommer man i gang med bæredygtig ledelse?

Sara Øllgaard har udarbejdet en model på baggrund af hendes erfaring med ledelse igennem en hel karriere. I modellen beskriver hun der tre dimensioner, som man som leder skal mestre:

Man skal kunne bære sin virksomhed dygtigt, man skal kunne bære sit lederskab dygtigt, og så skal man kunne bære sig selv dygtigt”, understreger Sara.

Hver dimension består af en værktøjskasse, so, har til formål at hjælpe lederne til at arbejde strategisk med deres ledelse. Disse værktøjskasser kan bruges både til udvikling af strategi, skabe motivation og engagement til strategien og til at få ledelsen til at opnå følgeskab.

Bær din virksomhed dygtigt:

Det betyder, at man har fokus på at udvikle en strategi, der skaber mest mulig værdi på alle tre bundlinjer. Det handler blandt andet om at leve op til nuværende og fremtidige lovkrav samt, at måle og rapportere på ens virksomheds aftryk. Dette skal en leder kunne mestre i henhold til gældende og kommende lovgivning, men også for at kunne dokumentere overfor sine kunder og samarbejdspartnere, hvordan man har fokus på, og lever op til, de øgede forventninger og krav til ansvarlig virksomhedsdrift eksempelvis gennem en #dobbelt væsentlighedsanalyse, arbejde med #due diligence eller #ESG rapportering.

Bær lederskabet dygtigt:

Den anden dimension man skal arbejde med som leder, ifølge Sara Øllgaard, er at bære selve lederskabet dygtigt. Opgaven er at skabe motivation og engagement til de forandringer som en bæredygtighedsstrategi medfører gennem involvering og meningsskabende aktiviteter. Det handler om at have styr på #forandringsledelse – enten selv eller via en konsulent.

Bær dig selv dygtigt:

Tredje og sidste dimension i bæredygtig ledelse handler om, at man som leder skal kunne bære sig selv dygtigt. Her kan man med fordel arbejde med at lære sig selv bedre at kende for at være i stand til  at gå forrest og skabe følgeskab omkring de forandringer, som man ønsker. Her kan man arbejde med sit formål som sit personlige ‘why’ og aktiviteter der øger ens selvbevidsthed. Eller med værktøjet #Inner Development Goals, fordi ydre bæredygtighed starter med den indre.

Hvad kan man som virksomhed opnå ved bæredygtig ledelse?

Det er ikke kun opfyldelse af eksisterende, og kommende, lovgivning, der ifølge Sara Øllgard er gevinsten ved at arbejde strategisk med bæredygtig ledelse. Elementer som styrket brandværdi, konkurrencefordele og styrkelse af partnerskaber er bare nogle af de fordele, som man som virksomhed kan opnå, hvis man arbejder med bæredygtig ledelse ifølge Sara Øllgaard.

Bæredygtighed bliver et licence-to-operate for alle virksomheder. De der vil klare sig bedst, er de der arbejder strategisk med at lede bæredygtighedsindsatserne med blik for muligheder og risici, og som formår at dokumentere og deres ansvarlighed i hele værdikæden. Dokumentationen gør virksomheden i stand til at kommunikere deres indsatser og effekter, differentiere sig fra konkurrenterne og blive troværdige og attraktive samarbejdspartnere”, siger Sara Øllgaard.

Opsummeret skal man som leder mestre følgende tre dimensioner:

  1. Forstå muligheder og trusler i den bæredygtige dagsorden og udvikle en strategi, hvor du formår at udnytte mulighederne og gøre jer mindre sårbare overfor eksterne udfordringer.
  2. Definere formål og ambitioner, der er menings- og værdiskabende for jeres medarbejdere og kunder.
  3. Være personligt i stand til at gå forrest og have mod, energi og gennemslagskraft til at sætte retningen for, hvordan I vil arbejde med den bæredygtige forandringsdagsorden.