Vi hjælper ledere og organisationer med at forestille sig og påvirke fremtiden

- Fordi store forandringer starter indefra og kræver stærk ledelse og selvledelse

Virksomheder vi har samarbejdet med

Business center bornholm logo
Tekniq Arbejdsgiverne logo
Novo Nordisk logo
Copenhagen Capacity Logo
ADC Logo
Efsen Logo
Erhvervshus logo
EUC Sjælland
Røde Kors Logo
Nexel logo
Coloplast Logo
F5 Logo
Business center bornholm logo
Tekniq Arbejdsgiverne logo
Novo Nordisk logo
Copenhagen Capacity Logo
ADC Logo
Efsen Logo
Erhvervshus logo
EUC Sjælland
Røde Kors Logo
Nexel logo
Coloplast Logo
F5 Logo
Sara Ledelseskonsulent

Bæredygtighed er en forandringsdagsorden

Vi arbejder for at inspirere og udfordre ledere, teams og virksomheder til at udnytte deres fulde potentiale. De skal med stolthed kunne sige, hvilke aftryk de er i gang med at sætte, der rækker længere end de selv kan se.

Vores opskrift til forandring er, at facilitere aktive, dialogskabende processer, der skaber indsigt, involvering og handlelyst.

Læs mere om vores konsulentydelser nedenfor.

Ledelse

Workshops der handler om forandringsledelse, teamudvikling og selvledelse
Læs mere

Strategiudvikling

Workshops om
strategiudvikling der hjælper
igang eller videre
Læs mere

Kurser & uddannelse

Aktuelle åbne kurser og uddannelsesaktiviteter i diverse ledelsesdiscipliner
Læs mere

Netværk & coaching

Om facilitering af netværk og konferencer, samt
coaching/ledersparring
Læs mere
"Sara har en værdifuld toolboks, der hjælper virksomheder med at nedbryde den komplekse og omfattende dagsorden til noget konkret, som vi kan arbejde med."
"Sara hjælper os med at sætte handling bag vores bæredygtige ambitioner. Sara er tydeligt engageret, og har vilje og viden til at skubbe (venligt) til os."
"Sara er en inspirerende og dygtig underviser, som på en medrivende måde motiverer og engagerer sine kursister. "

Ydre forandring starter med din indre bæredygtighed

Jeg arbejder for at at inspirere og udfordre ledere, teams og virksomheder til at udnytte deres fulde potentiale. De skal med stolthed kunne sige, hvilke aftryk de er i gang med at sætte, der rækker længere end de selv kan se.c

Min opskrift til at hjælpe forandringer på vej er, at facilitere aktive, dialogskabende processer, der skaber indsigt, involvering og handlelyst.

Ydelse ledelse billede
Bæredygtig udviklings model
Bæredygtig ledelsesmodel
Bæredygtig ledelsesmodel
Bæredygtig ledelsesmodel
Bæredygtighedsmodel

Hvad er bæredygtig ledelse?

Modellen for bæredygtig ledelse skaber overblik over de 3 ledelsesdicipliner en leder skal mestre for at fremtidssikre virksomheden og (for)blive attraktiv overfor kunder og medarbejdere.

At ”bære din virksomhed dygtigt”: fokus er på udvikling af den strategi, der skaber mest mulig værdi på alle tre bundlinjer. Se hvordan vi hjælper virksomheder godt fra start med hjælp fra værktøjer som: ESG-mål, værdikæde- og stakeholderanalyse her: Forretningsudvikling

At ” bære dit lederskab dygtigt”:  fokus er på at skabe motivation og engagement til forandringerne gennem involvering og meningsskabende aktiviteter. Se hvordan vi arbejder med forandringsledelse, herunder bedre samarbejde, øget trivsel og motivation her: Ledelse

At ”bære dig selv dygtigt”: fokus er på at styrke det personlige lederskab gennem bl.a. at definere det stærke og højere formål og styrke din indre balance. Se hvordan vi arbejder med formål/drøm, øget selvbevidsthed og indre udviklingsmål her: kurser og uddannelse samt netværk og coaching og Ledelse

Eksempler på cases

Akademiet for Signaturpræstationer

Formål

Ét-årig lederuddannelse med fokus på udvikling af dit personlige lederskab

Output

Træning af de 5 "Signatur" færdigheder, du skal mestre for at udvikle dig som menneske og leder. Gennem forløbet opnår du en klar retning for hvad du vil, og værktøjer til at nå, hvad du sætter dig for. Hold 9 starter oktober 2024.

Bæredygtigt akademi for konsulentvirksomhed

Formål

Fælles viden og engagement

Output

Kompetenceløft af medarbejderne til at forstå dagsordenen. Samt udvikling af konkrete ydelser, der integrerer bæredygtighed i nuværende og nye services til kunderne.

Strategiudvikling for stor håndværkervirksomhed

Formål

Strategi- og implementeringsplan

Output

Beslutning om hvordan bæredygtighed integreres i nuværende strategi. Inddragelse af mellemlederlaget ift. udvikling af konkrete handlinger.

Leder- og teamudvikling for konsulenthus

Formål

Træning af ledere i forandringsledelse

Output

Ledelsesredskaber til forandringsledelse, coaching, feeedback og kommunikation. Som sideeffekt skabte træningen optimering af samarbejdet på tværs.

Bestyrelsessparring for produktionsvirksomhed

Formål

Klædt på til den bæredygtige forandringsdagsorden

Output

Forståelse for behovet for en bæredygtig omstilling, og konkrete værktøjer til hvordan og hvad strategien skal indeholde for at skabe opbakning i hele organisationen.

Coach- og feedback forløb for servicevirksomhed

Formål

Træning af det coachende lederskab.

Output

Kompetenceløft der gør lederne i stand til at anvende coaching og feedback aktivt i deres lederskab.

Why, How, What-forløb for ledergruppe

Formål

Bliv klar på jeres WHY

Output

Identificering af meningsskabende WHY, der styrker relationen til nuværende og nye medarbejdere og kunder.

TheWeek – et mobiliseringsværktøj der er relevant for alle

Formål

Skab forståelse og forandringslyst

Output

En oplevelse der på en faktuel måde skaber fælles indsigt om klodens tilstand. Filmkonceptet er skabt af Frederic Laloux til at starte vigtige refleksioner og dialoger, der inspirerer til forandring.

Introduktion til InnerDevelopmentGoals for executive netværk

Formål

Skab bevidsthed om jeres indre kvaliteter

Output

Et værktøj der giver et indblik i hvilke karaktertræk du kan arbejde med, for at styrke din forandringslyst. Læs mere under ydelsen Ledelse.

Bæredygtigheds model

Hvordan arbejder man med bæredygtig ledelse?

Bæredygtighed er en ansvarlig, medmenneskelig, langsigtet og holistisk måde at lede leve og drive forretning på. Det betyder i praksis, at alle 3 bundlinjer skal tilgodeses, når vi træffer beslutninger. Der findes dog ikke én opskrift på bæredygtighed. Det er stadig op til dig som leder at:

1. Forstå muligheder og trusler i den bæredygtige dagsorden ift. jeres branche

2. Definere formål og ambitioner, der er menings- og værdiskabende for jeres medarbejdere og kunder

3. Sætte retningen for, hvordan I vil arbejde med den bæredygtige forandringsdagsorden i praksis – internt og eksternt

Hvorfor arbejde strategisk med bæredygtig ledelse?

- Konkurrencefordel pga. differentiering og forberedelse til morgendagens behov

- Risikostyring pga. mindsket sårbarhed overfor klimaforandringer, ressourceknaphed og samfundsudfordringer

- Rekruttering og engagement pga. bedre mulighed for at tiltrække talentfulde medarbejdere og booste medarbejderloyalitet og engagement

- Dokumenterede indsatser fx ESG-krav, der giver mulighed for at kommunikere om hvad I gør, og dermed undgå Greenwashing (grøn markedsføring uden dokumentation)

Samtalekort Æsker Billede

Kom 360 grader rundt om den bæredygtige forandringsorden

Samtalekortene giver anledning til nye samtaler og vigtige refleksioner om ledelsesudfordringer, potentialer og -dilemmaer. Ved at dele holdninger og perspektiver, er det med til at etablere tættere relationer i teamet eller med dine kunder og skabe grobund for beslutninger.

Spørgsmålene falder i tre kategorier med 48 spørgsmål i hver.

Strategi: ”Hvilke indbyggede dilemmaer er der for jer i at skabe vækst, samtidig med at tilgodese den sociale og miljømæssige bundlinje?”

Forandringsledelse: ”Hvad ønsker du, at dine kollegaer siger om dig ift. dine evner til at lede forandringsprocesser?”

Selvledelse: ”Hvad er en mærkesag for dig, og hvordan er du med til at skabe en forskel på netop dette område”?

Samtalekort Æsker Billede
Eksempel på samtalekort
Tryk og få en gratis smagsprøve
Eksempel på samtalekort
Tryk og få en gratis smagsprøve

Sara Øllgaard er et netværksorienteret konsulenthus med fokus på bæredygtig ledelse

Sara Øllgaard er et netværksorienteret konsulenthus. Vi har fokus på at styrke lederen og teamet som forandringsskabere, så virksomhederne geares og tilpasses til den bæredygtige dagsorden.

Vi tilgår alle udviklingsprocesser som forandringsprocesser, da det gør dem mindre “farlige”, fordi forandringer er noget vi alle kan relatere til.

Vi er overbeviste om, at:

Selvbevidsthed er fundamentet for forandring - Først når du kan bære-dig-selv-dygtigt, kan du forandre verden omkring dig

• Bæredygtige virksomheder trives ved at tage ansvar – ikke blot for deres medarbejdere, men også for samfundet og miljøet

Forandring begynder med en ledelsesbeslutning – men det er medarbejdernes engagement og følgeskab, der afgør resultatet

Du får følgeskab, når du tager ansvar – ikke blot for dine medarbejdere, men også for dig selv, samfundet og miljøet

Følg mig på LinkedIn profil hvor jeg ugentligt linker til spændende artikler eller fortæller om hvad jeg laver

Opgaverne

Vi løser opgaver indenfor strategi- og lederudvikling, samt faciliterer ledernetværk. Dessuden underviser Sara på Business Institutes MBA og MiniMBA i fagene: "Bæredygtig forretningsudvikling" og ”Formålsdrevet Lederskab". Sara Øllgaard og Jacob Lindeblad har sammen udviklet "Akadamiet for Signaturpræstationer", som er et ét-årigt lederforløb, hvor vi træner ledere i det personlige lederskab.

Workshopdesign og undervisningsform

Alle aktiviteter er designet ud fra aktive læringsprincipper. Det gør vi fordi det skaber involvering og medejerskab – og give nogle sjovere forløb end den klassiske "røv-til-sæde undervisning". Endvidere anvender vi naturen aktivt både som inspiration og sceneskift.

Baggrund

Sara har en baggrund som MarkedsØkonom, KaosPilot, Certificeret Coach, og Master i Ledelse og Innovation. Siden har interessen for bæredygtighed ført hende til diplom i bæredygtig forretningsudvikling, og kurser i Det Regenerative Lederskab, De Indre Verdensmål mm.

Sara har tidligere været ansat i 10 år som forretningsudvikler hos Erhvervshus Hovedstaden og 6 år som Markedschef for partnerskaber hos Røde Kors.

Samarbejdspartnere

Sara Øllgaard er en del af et solidt netværk af specialist-kompetencer indenfor alle områder af ledelse og bæredygtighed, som vi trækker på afhængig af opgaven. Det gør os også i stand til at løfte forløb med større grupper og med specifikke faglige behov.

Vil du styrke ansvarligheden i din virksomhed, dit lederskab og overfor dig selv?