Ydelse ledelse billede

Vi tilbyder workshops og forløb, som har fokus på at styrke forandrings- og selvledelsen i ledergruppen og teamet. Formålet er at blive klogere på jer selv og opgaven, for i sidste ende at kunne skabe bedre resultater, samt større tryghed og trivsel.

Nedenfor er et udpluk af de ydelser vi tilbyder. De skræddersys til virksomheden som enkeltstående workshops eller tilrettelægges som forløb. Fordi ”one-size does not fit all”.

Bæredygtig ledelses model
Arrow Icon
Bæredygtig ledelses model

Skyrk dit (bæredygtige) lederskab

Få nøglen til effektivt at kunne lede den bæredygtige forandringsdagsorden

Indhold

En bæredygtig leder skal mestre tre afgørende dimensioner; ”at bære sig selv dygtigt”, ”at bære sit lederskab dygtigt” og ”at bære sin virksomhed dygtigt”. Se en kort video, der forklarer modellen.

På workshoppen får I viden og arbejder med værktøjer til hvordan man i praksis kan arbejde med at styrke det bæredygtige lederskabs ift. alle tre dimensioner.

Bæredygtig ledelses model
Jeres udbytte

- Forøget motivation og energi til at påtage dig bæredygtighedsudfordringen

- Klarhed om hvad bæredygtighed er og betyder for din virksomhed og dig som leder

- Viden og værktøjer der er lette at implementere

- Afklaring af din egen / ledergruppens rolle

Det arbejder vi fx med

- De vigtigste bæredygtighedsbegreber og makro- og markedstendenser I skal være opmærksomme på

- Overbliksværktøj til at udvikle en bæredygtighedsstrategi ”7 veje til bæredygtig strategiudvikling”

- Metoder til at skabe medarbejderengagement fx: Forandringsledelse, Mindset, Motivation og Kommunikation

- Udviklingsværktøjer til at styrke dit autentiske lederskab, bl.a. ”De Indre Verdensmål”

Inner development goals IDG Template
Arrow Icon
Inner development goals IDG Template

Styrk jeres forandringsparathed gennem fokus på det indre

Få indblik I de 23 Indre udviklingsmål (IDG’erne), der kan hjælpe med at styrke din eller teamets forandringsparathed

Indhold

Al god ledelse starter med at vide så meget som muligt om sig selv, sine værdier, styrker og svagheder, og ikke mindst modet til at sætte retning og gå forrest.

På kurset arbejder vi med de værktøjer der hjælper dig med at udnytte dit potentiale og dermed få mest mulig ud af dit lederskab. Godt lederskab belønnes med følgeskab.

Vi holder 1-dags workshop i hhv. august og september på Herthadalen i Lejre. Se mere her

Inner development goals IDG Template
Jeres udbytte

- Mere klar på jeres udfordringer – både de fælles og de individuelle

- Indblik i de 23 kvaliteter i værktøjet og redskaber til hvordan de aktiveres

- Identifikation af individuelle eller fælles udviklingspunkter

- Et effektivt dialog- og coaching værktøj til forandringsledelse

Det arbejder vi fx med

- Inner Development Goal-framework og assessment værktøj

- Forandringsledelse

- Værktøjer til visualisering og mindset

- Metoder til at definere problemstillinger

- Coaching

- De regenerative ledelsesprincipper

Bæredygtig ledelse
Arrow Icon
Bæredygtig ledelse

Styrk engagementet og indfri jeres fælles potentiale

Lær redskaberne til involvering, der styrker innovationskraften, engagementet og medejerskabet

Indhold

På workshoppen får du fyldt rygsækken op med effektive forandringsledelsesværktøjer, der hjælper til at få opbakning til de forandringer, I ønsker at skabe.

Værktøjerne involverer, engagerer og er samtidig en smutvej til hurtigere enighed og forståelse.

Bæredygtig ledelse
Jeres udbytte

- Viden om hvad der er på spil i organisationen, når forandringernes vinde blæser

- En værktøjskasse med konkrete involveringsøvelser, som vi træner

- Identificering af konkrete handlinger der kan styrke engagementet til netop jeres forandringer

- Energi og lyst til at lede gennem aktiv involvering

Det arbejder vi fx med

- Forandringsledelse

- Motivationsteorier/-øvelser

- Engagementsteorier/-øvelser

- Samtalekort som værktøj

- Coaching og feedback

- TheWeek (se cases)

GROW Coaching template
Arrow Icon
GROW Coaching template

Træn coaching som ledelsesredskab

Lær principperne til coaching og gør coaching til en aktiv del af din ledelsesstil

Indhold

På workshoppen får du viden om, træning og indblik i coaching som et effektivt, empatisk og motiverende ledelsesredskab. Coaching er en samtaleform, med klart definerede roller og regler, som skaber involvering og ejerskab.

Ligesom andre værktøjer, skal det trænes, for at kunne beherskes, derfor er fokus på, at I får så meget træning som muligt i de trygge rammer, som der lægges vægt på, at vi sammen skaber i lokalet.

GROW Coaching template
Jeres udbytte

- Viden om coaching og hvornår/hvordan
det er et effektivt ledelsesværktøj

- Viden om feedback, og hvordan det er
en modsætning til coaching

- Klarhed over hvordan, og i hvilke sammenhænge og forudsætninger, kan bruge coaching som ledelsesredskab

- Motivation til at bruge coaching som et aktivt ledelsesredskab

Det arbejder vi fx med

- Coaching regler og roller

- Spørgsmålstyper og samtaleopbygning

- Træning af øvelser, der giver dig erfaring som både coach og coachee

- Feedback-metoder og forudsætninger

- Hvordan man skaber de fortrolige og trygge rammer, som er forudsætningen for, at coaching kan finde sted

Teamudvikling graf
Arrow Icon
Teamudvikling graf

Skab et ”high performing” team, der trives

Lær hvad der skal til for at styrke trivslen og udnytte teamets potentiale endnu bedre

Indhold

På workshoppen arbejder vi med Bruce Tuckmans teamudviklingsmodel, som skaber overblik over hvor I er som team i dag, og den udviklingsrejse I står overfor.

Vi arbejder aktivt med dialogøvelser, der styrker relationerne på tværs og øvelser, og giver klarhed over, hvad det kræver at dig og teamet. Vi træner kommunikation og inddrager med fordel personlighedstest.

Teamudvikling graf
Jeres udbytte

- Viden om teamets udviklingsfaser

- Temperaturmåling af, hvor I er som team, og hvad der skal til for at udvikle jer videre

- Konkrete øvelser der styrker relationerne, den psykologiske tryghed, og skaber klarhed om retning og roller

- Et styrket og mere motiveret team, der har redskaberne til at udvikle sig

Det arbejder vi fx med

- Teamudviklingsmodel (Bruce Tuckman)

- Dialogøvelser der italesætter både udfordringer og muligheder

- Øvelser der udvikler teamet, skaber energi og giver nye perspektiver på aktuelle udfordringer

- Kommunikations- og samarbejdsøvelser

- Øvelser i feedback -teori og øvelser

- Evt. Personprofil-test (fx Insights) performer bedre pga styrkede relationer, øget tryghed og større klarhed

"Sara evner at sætte dette store tema ”bæredygtig ledelse” i et særligt perspektiv. Du opdager nye sider og Sara strækker dine tanker og overbevisninger til nye højder. Sara giver dyb indsigt og favner at holde tråden med en positiv og motiverende personlighed."

Sara er en dygtig og inspirerende foredragsholder. Hun formår at vække ens nysgerrighed, motivation og engagement for bæredygtig ledelse, så man går hjem med redskaber og nye ideer til ændringer, man kan foretage både på den længe bane og her og nu.

Vil du styrke ansvarligheden i din virksomhed, dit lederskab og overfor dig selv?