Bæredygtig strategiudvikling

Vi designer og faciliterer strategiforløb for virksomheder som enten skal i gang med en bæredygtig strategi, eller som skal hjælpes videre. Forløbene fungerer samtidig som kompetenceudviklende da de giver en grundlæggende forståelse for den bæredygtige dagsorden.

SaraØllgaard er prækvalificeret leverandør til SMV:PRO virksomhedsprogrammet, som giver mulighed for at tilbyde strategi- og kompetenceudvikling til 50%.

grøn bæredygtighedsmodel
Arrow Icon
grøn bæredygtighedsmodel

Kom godt fra start med den bæredygtige strategi

ESG, CSR, Greenwashing - Få overblik over begreber og værktøjer og hjælp til at prioritere

Indhold

Der findes ikke one-size-fits-all-løsning til en bæredygtig strategi. Til gengæld giver modellen 7 veje til bæredygtig udvikling, et godt overblik over de værktøjer, der er i den bæredygtige strategiværktøjskasse, og hjælp til at vælge hvordan I vil arbejde med den.

På workshoppen arbejder vi med det, der er relevant ift. jeres branche, virksomhed og ambitionsniveau, I får kommet godt fra start og hjælp til en plan for et videre forløb. Ønsker I en færdig strategi, skræddersys et forløb (se ydelse 2).

grøn bæredygtighedsmodel
Jeres udbytte

- Begrebsafklaring og overblik over værktøjerne i strategi-værktøjskassen

- Konkret arbejde med nogle af værktøjerne, herunder kortlægning af muligheder og trusler

- Prioritering af indsatser og plan for det
strategiarbejdet

- Inspiration til at skabe involvering og forøget motivation til at komme i gang/videre med bæredygtigheds indsatser

Det arbejder vi fx med

- Bæredygtighedsbegreber

- Overbliksværktøj til at udvikle en bæredygtighedsstrategi.

- Rapporterings- og lovgivningskrav, herunder ESG-målepunkter.

- Analyseredskaber, fx: Væsentligheds-,
værdikæde- og interessentanalyse

- Kommunikation og greenwashing

- Engagements-værktøjer

Forretningsudvikling ydelse billede
Arrow Icon
Forretningsudvikling ydelse billede

Kom videre med jeres bæredygtige strategi

ESG-regnskab, bæredygtighedsrapport, Værdikædeanalyse eller certificering?

Indhold

Vi udvikler forløb / akademier af kortere og længere varighed, som skræddersyes til virksomheden, branchen, ambitionerne og ressourcerne.

Forløbene tager afsæt i at de rette medarbejdere og specialister involveres, og at I til slut står med en strategi, og plan for implementering og forankring. Forløbene kan vare fra 3-12 mrd., og bestå af halve og hele workshop-dage med tid til at arbejde og implementere undervejs.

Vi har specialister i vores netværk, der dækker specialområder, som trækkes ind i forløbet efter behov.

Forretningsudvikling ydelse billede

Med et stort smil, kæmpe passion og evnen til at engagere sit publikum med skarpe spørgsmål bringer Sara bæredygtighed så eftertrykkelig på dagsorden, at du forlader workshoppen med en dyb motivation for at dykke dybere ned i emnet.

Vil du styrke ansvarligheden i din virksomhed, dit lederskab og overfor dig selv?